Skip to main content

Drift av Open edX


MOOCAHUSET

NB: Dette er en test- og utviklings-utgave av materialet til NUDGETS. For å lese mer om dette tiltaket gå gjerne til nettstedet for kursutvikling

Oversikt

Her få du en introduksjon til grunnleggende ferdigheter og noe bakgrunnskunnskap for å sette opp og drifte en Open edX-installasjon.

Materialet er delt i fem kapitler:

 1. Infrastruktur: Hvordan gjøre seg nytte av virtuell tilbud i nettskyen.
 2. Sikkerhet: Hva må til for å håndttere brukere og tilgang til nettt-tjeneren på en sikker måte.
 3. UNIX førstehjelp: Viktige egenskaper og kommandoer i UNIX for å kunne gjøre driftsoppgaver rundt Open edX
 4. Reisehåndbøker for nettet: Kunnskap om grunnleggende elementer som HTML, XML, Python-programmering og BaseX.
 5. Open edX: Grunnleggende ferdigheter for å sette opp og drifte en Open edX-instans med bruk av kunnskap fra kapittel 1-4.

Forutsetninger

Dette læreverket er laget med tanke på fleksible læringsforløp med mulighet for selvstudier og organisert omvendt undervisning. Det siste er lagt opp etter hop-on/hop-off-prinsippet. Det innebærer at man ikke trenger delta på alle samlinger, men bør da tilegne seg de ferdighetter man øver på der gjennom selvstudier og egenorganisert uttesting.

Deltakerne bør derfor ha grunnleggende kjennskap til det å operere sin egen datamaskin og generell bakgrunnskunnskap om hvordan Internett fungerer. Det er en fordel å ha arbeidet med klient-tjener-løsninger og digital publisering som WordPress, Office 365 e.l.

Uansett om du deltar på et organiserte kurs eller arbeider med dette på egen hånd kan du med fordel definere et øvingsarbeid der du faktisk setter opp en Open edX-instans for praktisk bruk.

Deltakerne må da ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlinger.

Redaktør og hovedforfatter

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik er dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsloMet - storbyuniversitetet og forsker ved NTNU. Han tok initiativ til og ledet MOOCAHUSET-prosjektet og Bokskapet ved Universitetsbiblioteket, OsloMet 2013-2019.

Utgiver

 • MOOCAHUSET (2019)
 • Kontakt: Helge Høivik Epost helge@oslomet.no Mobil 47089682

Lisens

Denne tittelen følger reglene om åpen publisering av digitale læringsressurser i Norwegian User and Development Group EdX (NUDGE).

I tråd med opprinnelig lisens er dokumentet gitt ut med Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelePåSammeVilkår (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyr at du kan

 • Dele, kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format.
 • Bearbeide, remixe, endre, og bygge videre på materialet.

..så lenge du

 • Krediterer utgiver og opphavsmann, oppgir en lenke til lisensen og indikerer om endringer er blitt gjort.
 • Ikke benytter materialet til kommersielle formål.
 • Viderdistribuerer under samme lisens som originalen.
Enroll