Skip to main content

PISA


MOOCAHUSET

Kursoversikt

PISA står for Presentasjon, online Interaksjon, sosial Samhandling eller Seminar og Analyse. Disse fire elementene skal utgjøre et hele.

PISA-kurset krever 10 timers arbeidsinnsats pr uke den tida det varer – totalt 50 timer. Fom høsten 2018 er det også lagt inn et tillegg for ledere med to samlinger a 2.5 timer + forarbeid. Denne modulen i digital læringsledelse kan tas for seg eller som tillegg sammen med det øvrige kurset.

De 50 timene fordeles på

  • Studier av et online-materiale som vil kreve omlag 2-4 timer pr uke, totalt 10-20 timer
  • Samhandling rundt utvikling av eget kurs, ad-hoc miniforelesninger/demonstrasjoner, samtale o.l. 4 timer pr uke ansikt-til-ansikt (totalt 20 timer)
  • «Hjemmelekse» med ytterligere utvikling av eget kurs (totalt 10-20 timer)

Kurset har også en egen modul for ledere kalt Lærings-ledelse. Det kan tas som frittstående modul eller i kombinasjon med andre deler av PISA-kurset. Denne modulen krever 4-6 timers forberedelser i tillegg til de samlinger a 2 timer.

Forutsetninger

Deltakerne må selv definere et øvingsarbeid i form av digitalt læreverk/kompendium som i prinsippet kan publiseres i Bokskapet. Det er her en fordel om en har et faktisk opplegg som skal brukes av studenter. I noen tilfelle vil det en lager i løpet av kurset være et første forsøk som skal forbedres før det publiseres.

Deltakerne må ha egen bærbar datamaskin med nettilgang som de har med til samlingene.

Redaktører

Kari Gerhardsen Vikestad (1. utgave)

Kari var redaktør for 1. utgave av PISA-kurset og har srnere bidratt med revisjon av Interaksjons-delen og med nytt stoff i bl.a. Analyse-delen. Hun er utdannet radiograf med mastergrader i hhv helsevitenskap og helseledelse er for tiden tilsatt som førstelektorstipendiat ved radiografutdanningen ved høgskolen.

Helge Høivik

Helge Høivik

Helge Høivik var dosent i digital dokumentalisme og elæring ved Universitetsbiblioteket, OsliMet og leder av Bokskaoet 3013-19. Han har hatt ansvar for revisjonsarbeidet sidrn 1. utgaven av PISA-kurset og har særlig arbeidet med Design- og Analyse-delene av kurset.

Medieredaktører/forfattere

Gabi Høium Hurlen

Gabi er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon ved Fakultet for helsefag og MOOCAHUSET. Hun har bidratt med bl.a. videoproduksjon og innholdsutvikling med særlig ansvar for første utforming og senere revisjoner av Presentasjons-delen og revisjon av helheten i 3. utgave.

Emma Kristine Sjøenden Vestli

Emma er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo. Hun jobbet innledningsvis som rådgiver og produsent i e-læring og videoproduksjon for MOOCAHUSET. Hun har hatt særlig ansvar for revisjon av Interaksjons- og Analyse-delen til den 2. og 3. utgaven av kurset og for ny modul om digital læringsledelse i 3. revisjon.

Høsten 2019 ble Emma tilsatt som faglig leder av kunnskapsforvaltning ved Univrssitetsbiblioteket, OsloMet. Stillingen omfatter lederansvar for Bokskapet.

Enroll